Sie
06

REKRUTACJA 2017/2018

ZAPISY na rok szkolny 2017/2018
LEO ENGLISH I LEO MANIAK
Dlaczego MY:
- budujemy wAi??rA?d dzieci poczucie wAi??asnej wartoAi??ci i pewnoAi??ci siebie, by zawsze miaAi??y w sobie odwagAi?? mA?wienia w jAi??zyku angielskim,
- uczymy dzieci w oparciu o akwizycjAi?? jAi??zykowAi??, dzieci poznajAi?? nowe sAi??owa i wyraA?enia poprzez kontekst, czyli zaaranA?owanAi?? sytuacjAi??, w ktA?rej uA?ycie danych sAi??A?w jest jak najbardziej naturalne,
- dzieci utrwalajAi?? wiadomoAi??ci poprzez czAi??ste powtarzanie sAi??A?w i wyraA?eAi?? w nowych sytuacjach i poprzez rA?A?norodne aktywnoAi??ci, m.in. piosenki, rymowanki, dramAi??,
- wykorzystujemy kreatywnoAi??ci dziecka w nauce jAi??zyka angielskiego poprzez aktywnoAi??ci plastyczne, muzykowanie i dramAi??, angaA?ujAi??ce wyobraA?niAi?? i emocje dziecka.
Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
Zapraszamy rownieA? na zajAi??cia pokazowe, ktA?re bAi??dAi?? siAi?? odbywaAi?? na poczAi??tku wrzeAi??nia.
JUAi?? DZIAs MOAi??ESZ ZAPISAAi?? SWOJE DZIECKO A MY ZAGWARANTUJEMY CENA? Z ROKU 2016/2017

LEO ENGLISH
LEO MANIAK